lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vad är statistik?

The Art and Science of Learning from Data

Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder. Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för att förbättra behandlingsmetoder.

All forskning både vid universitetsinstitutioner och företags utvecklingsavdelningar måste analyseras på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Avancerade statistiska metoder används överallt.

Insamling och analys kan ske på ett mer eller mindre sofistikerat sätt. Statistik som universitetsämne handlar om hur man på ett effektivt sätt gör denna insamling och analys för att minimera osäkerheten i beslutsprocessen.

Läs mer om

kurser i statistik

att arbeta som statistiker

aktuella seminarier