lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny som student

HÖSTTERMINEN 2023

Studentkonto

 

Ditt studentkonto skapas när du registreras som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet.

Studentkontot används bland annat för att logga in i Ladok och Canvas.

Om du redan tidigare studerat vid Lunds universitet har du redan ett studentkonto som du ska använda. 

Aktivera ditt studentkonto.

Se till att din mailadress stämmer på antagning.se, så att det går att kontakta dig. Kontrollera gärna att du har en mailadress som används i Ladok. Använd gärna studentmailadressen eftersom den är säkrare. 

 

Registrering

 

Informationsbrev (e-mail) kommer att sändas ut i mitten av augusti.

Vi använder LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv skall registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta kan du förlora din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Notera att det är skilda registreringsperioder beroende på om en kurs ges under period 1 eller under period 2 av terminen.

Information om webbregistrering

Introduktionsmöten för kurser under Statistiska institutionen är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten, förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

Introduktionsmöten HT23 - se information i välkomstbrev/mail

Informationsbroschyr HT23 skickas med i välkomstmailet.

Litteraturlistor hittar du under respektive kurssida.

Logga in i Ladok

Registreringen är öppen en vecka och stänger två dagar innan kursstart. Information om exakta datum fås i samband med att kallelse till kursstart skickas ut.

Att du förlorar tillgång till dina kursytor i Canvas kan vara ett tecken på att du inte registrerat dig, då dessa stängs för ej registrerade studenter, två dagar innan terminsstart.

OBS! Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats, och den tilldelas i stället en reserv.

Kan du inte registrera dig?

Om du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera dig, ska du kontakta Pierre Carbonnier innan registreringsperioden har gått ut.

Information om behörighet till den kurs du har sökt, hittar du i kursplanen som du finner på kurswebbsidan.

Läs mer här om registrering

 

Canvas - lärplattform

 

Vid Ekonomihögskolan används lärplattformen Canvas för information och kommunikation.

Logga in i Canvas

På kursytan hittar du till exempel schema, föreläsningsmaterial, övningsuppgifter, deadlines och kontaktuppgifter till lärare och administrativ personal. Här läggs även den gruppindelning som gäller för din kurs. Du loggar in i Canvas med ditt studentkonto.

Ladda gärna ner appen Canvas student till din mobiltelefon så missar du inga aviseringar och har allt lätt tillgängligt.

Här hittar du information om hur Canvas fungerar

 

Kontakt studievägledare

Pierre Carbonnier

 

Kontakt studerandeexpedition

Karin Andersson

 

Hitta hit

Här hittar du kartor till Ekonomihögskolan.

VÄLKOMMEN TILL STATISTISKA INSTITUTIONEN