lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tentamensschema

 

Tentamensschema HT23 version 2023-11-06

 

Regler för salstentamina

 

OBS!

Tentamensanmälan

Är du förstagångsregistrerad på en kurs behöver tentamensanmälan inte lämnas in vid ordinarie tentamen. Du måste anmäla dig till alla andra tentamenstillfällen.

Tentamensanmälan sker via studentportalen Student.lu.se. Anmälan öppnar tre veckor före tentamen och stänger en vecka före angivet tentamensdatum. Notera att du måste vara (om)registrerad på en kurs för att kunna anmäla dig till tentamen.

Tentamensdatum hittar du ovan och i aktuellt schema för den specifika kursen.

Skrivningsgenomgång

Inga skrivningsresultat anslås på anslagstavlan. Du hittar ditt resultat direkt i Ladok. Logga in via Studentportalen.

Datum, klockslag och lokal för skrivningsgenomgångarna meddelas via Canvas.

Första möjligheten att hämta ut din skrivning är vid skrivningsgenomgången. Vill du diskutera rättningen med examinator ska detta ske vid genomgången. Den som missat skrivningsgenomgången kan framföra skriftliga synpunkter, men det bör göras snarast efter det att resultatet anslagits i Ladok.

Efter genomgången förvaras ickedigitala skrivningar på institutionens skrivningsexpedition, där du kan hämta ut dem måndagar - fredagar kl 11.00-12:00 under terminstid.

Har du kvar någon tenta enligt en gammal kursplan?

Kontakta vår studievägledare Pierre Carbonnier för hjälp med hur du ska kunna avsluta dina statistikstudier.