lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAH12 Sannolikhetslära och inferensteori

7,5 hp

Kursen innebär en utvidgning och fördjupning av tidigare kunskaper om sannolikhetslära och inferensteori. Speciellt behandlas teorin för kontinuerliga slumpvariabler och viktiga gränsvärdessatser med utnyttjande av momentgenererande funktioner. Vidare behandlas principer och metoder för att bilda punkt- och intervallskattningar samt kriterier för bedömning av dessa skattningar. Metoder för konstruktion av statistiska test avseende parametrar och modeller tas också upp. Förkunskaper motsvarande kursen Statistisk teori (STAG11) krävs.

Kursplan och litteraturlista

Kontakt

Peter Gustafsson
Universitetsadjunkt, huvudskyddsombud

peter.gustafsson@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 04 55

Peter Gustafsson