lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG34 Stickprovsteori

7,5 hp

Kursplan

Litteraturlista

I kursen behandlas statistiska metoder för studium av ändliga och oändliga populationer. Obundet slumpmässigt, stratifierat och systematiskt urval, grupp- och flerstegsurval samt kvot- och regressionsskattning behandlas. Vidare behandlar kursen skattningar av populationsstorlek, samt praktiska aspekter av urvalsundersökningar, såsom bortfall och and kvalitetsfrågor.

Kontakt

Jakob Bergman
Universitetslektor, studierektor

jakob.bergman@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 05
Rum: EC1:361

Jakob Bergman