lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG32 Programmering för statistiker

7,5 hp

Kursplan

Litteraturlista

Kursen ger en introduktion programmering i allmänhet och till programmering inriktad på att lösa statistiska problem i synnerhet. På kursen behandlas

  • olika datatyper,
  • import, modifiering och export av data,
  • programflödesstyrning såsom loopar och villkorssatser,
  • strukturer såsom funktioner, metoder och klasser,
  • implementering av algoritmer,
  • god programmeringspraxis,
  • fördelningsobjekt för standardfördelningar (t.ex. täthetsfunktioner), samt
  • slumptalsgenerering, simulering och Monte Carlo-metoder.

 

Kontakt

Farrukh Javed
Universitetslektor

farrukh.javed@stat.lu.se
Rum: EC1: 356

Farrukh Javed