lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG31 Statistisk teori

7,5 hp

Kursplan

Litteraturlista

Kursen ger fördjupade kunskaper i sannolikhetslära och inferensteori, varvid tonvikten läggs på förståelse och aktiv tillämpning av grundläggande matematiska och statistiska principer. Den innehåller en genomgång av för kursen relevant matematik.

Kursen behandlar definitioner och funktioner av slumpvariabler i både det en- och flerdimensionella fallet. Tyngdpunkten vid endimensionell slumpvariabel ligger på det kontinuerliga fallet och vid flerdimensionell slumpvariabel på det diskreta fallet. Viktiga standardfördelningar definieras och beskrivs. Dessutom introduceras empirisk fördelningsfunktion, Markovs och Tjebysjovs olikheter, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen. Vidare behandlas bias, effektivitet och konsistens; minsta kvadrat-, moment- och maximum likelihood-skattningar; samt signifikansnivå, styrka och p-värde.

Kontakt

Peter Gustafsson
Universitetsadjunkt, huvudskyddsombud

peter.gustafsson@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 04 55

Peter Gustafsson