lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAA42 Grundkurs 2

15 hp

Kursplan och litteraturlista

 

Hur ska man lägga upp ett experiment? Och hur genomför man en enkätundersökning? I den här kursen får du lära dig försöksplanering och undersökningsmetodik och dessutom kommer du att fördjupa dina kunskaper i statistiska analysmetoder.

 

Kursens innehåll

Kursen är indelad i två delkurser:

  • Delkurs 1: Statistisk analys och försöksplanering
  • Delkurs 2: Undersökningsmetodik i teori och praktik

De två delkurserna löper parallellt under kursen.

 

Delkurs 1: Statistisk analys och försöksplanering (10 hp)

Många tänker säkert på kemister i vita rockar när man hör ordet ”experiment”. Men experiement utförs inom nästan alla ämnen och är kanske vetenskapens viktigast verktyg för att kunna bevisa och analysera orsakssamband. För en statistiker är det därför centralt att kunna planera och analysera experiment. I den här delkursen kommer du därför att studera försöksplanering och hur resultaten av ett experiment kan analyseras med variansanalys. Självklart får du prova på att göra egna experiment. Dessutom kommer du att fördjupa dina kunskaper i statistisk analys med logistisk regression och icke-parametriska metoder.

 

Delkurs 2: Undersökningsmetodik i teori och praktik (5 hp)

Enkätundersökningar är en annan viktig källa till data. Kunskaper om hur man genomför urvalsundersökningar med enkäter är därför också centralt för en statistiker. I den här delkursen får du prova på att genomföra en enkätundersökning från början till slut: planering, utformning av frågeformulär, datainsamling, analys och till sist avrapportering av resultaten. I delkursen får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper från den andra delkursen och från Grundkurs 1.

 

Efter kursen

När du har klarat kursen har du kunskaper som är användbara inom många fält och inom många yrken. Du har dessutom möjlighet fortsätta dina studier i statistik för en karriär som statistiker eller analytiker.

Kontakt

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier