lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tidigare studenter

Axel

Axel Jobbar i Stockholm som statistiker på ett företag som gör undersökningar via Internet. Arbetar med produktutveckling av både nya undersökningstjänster och nya verktyg. Har under hela min karriär arbetat med att ta fram och sälja beslutsunderlag på olika nivåer. Min examen i organisation har också kommit till viss nytta.
 

Henrik

Henrik Det bästa med att vara statistiker är att det är ett så brett yrke. Man kan vara verksam inom de flesta områden. Jag skrev min kandidatuppsats inom konsumentprisindex, min magisteruppsats inom trafikforskning åt SIKA och idag jobbar jag med forskning om läkemedels effektivitet och säkerhet på Statens Serum Institut i Köpenhamn.
 

Joselyne

Joselyne Statistik valde jag att läsa för att få något som var tillämpat. Har trivts jättebra med alla kurser och fick jobb på AstraZeneca samtidigt som jag avslutade min C-uppsats. Genomförde sedan magisteruppsatsen parallellt med arbetet på AstraZeneca.

Mathias

Mathias Efter en bred magisterexamen i statistik med både matematik och juridik (!) fick jag mitt första jobb på Karolinska institutet. Återvände till Skåne för ett jobb på Gallup. Idag arbetar jag på Region Skåne som statistiker inom folkhälsa och sjukvårdskonsumtion. Ansvarar även för kortare utbildningar och rådgivning inom området.

Pauline

Pauline Började mina studier med att läsa kemiteknik. Efter ett sabbatsår provade jag med statistik vilket passade mig som hand i handske. Min magisterexamen i statistik innehåller även poäng i ekonomi och danska. Samtidigt som jag avslutade min magisteruppsats i statistik blev jag erbjuden jobb som analytiker på Codan (samma koncern som Trygg-Hansa) i Köpenhamn.

Sigrun

Sigrun Efter att ha jobbat i London som sjuksköterska återvände jag till Sverige och hoppade på ekonomprogrammet i Lund. Statistikkurserna kändes mest inspirerande så både min Bachelor och Master blev med statistik som huvudämne. Arbetar på Ericsson ConsumerLab i Malmö som statistiker inom market research.

Läs mer om

Arbetsgivare

Arbetsmarknad