lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsmarknad

Hur är då arbetsmarknaden för statistiker? Så här skriver Arbetsförmedlingen på sin hemsida:

“Statistiker är en liten yrkesgrupp. Under de närmaste åren kommer många statistiker att pensioneras och det innebär att efterfrågan på kvalificerade statistiker och matematiska statistiker kommer att öka inom statliga myndigheter, kommuner och intresseorganisationer.

Statistiker efterfrågas också av till exempel marknadsundersökningsföretag, opinionsinstitut, läkemedelsföretag och forskningsinstitutioner.”
Redaktionen för yrkesinformation, 2007-12-14

I en debattartikel i JusekTidningen i maj 2008 konstaterades att Sverige behöver utbilda fler statistiker för att klara industrins behov och att “bristen på statistisk kompetens inom näringsliv, forskning och offentlig sektor gör att Sverige riskerar att bli omsprunget av andra länder på dagens konkurrensutsatta marknad”.

Två år senare (april 2010) konstaterar JusekTidningen att “näringsliv, myndigheter och organisationer skriker efter statistiker”.

Även om man aldrig kan veta vad som händer i framtiden, så pekar mycket på att arbetsmarknaden förmodligen kommer att vara god för statistiker under lång tid framöver.