lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsgivare

Var arbetar statistiker?

Statistiker återfinns på en mängd olika arbetsplatser inom såväl privat som offentlig sektor. En statistiker kan arbeta med allt från trafikplanering och marknadsanalyser till läkemedelprövningar och utvärderingar av skolor. Gemensamt för alla statistiker är att man bearbetar och analyserar data. I dagens informationssamhälle tenderar dessutom sådana datamängder att vara mycket stora. Detta ställer naturligtvis ännu högre krav på analytiker att besitta god statistisk kompetens. Statliga myndigheter, sjukhus, utredningsinstitut, intresseorganisationer, fackförbund, försäkringsbolag, läkemedelsbolag och tillverkningsindustrin har alla statistiker anställda.

En statistiker kan således arbeta inom nästan alla branscher. Den legendariske amerikanske statistikern John W. Tukey (som både uppfann lådagrammet och hittade på ordet “software”) konstaterade således en gång att:

“The best thing about being a statistician, is that you get to play in everyone’s backyard.”