lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studera statistik

Statistik ingår på olika utbildningsprogram antingen som obligatoriskt eller valfritt ämne. Du kan också läsa statistik som fristående kurs.

Statistik kan utgöra huvudämne i såväl Filosofie kandidatexamen [länk: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen/examina/filosofie-kandidatexamen] som Magisterexamen [länk: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen/examina/magisterexamen-1-ar] och Masterexamn [länk: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen/examina/masterexamen-2-ar].

Institutionen ger kurser på alla nivåer från grundkurser till masternivå - se vänsterkolumnen. Efter avslutad grundutbildning finns även möjlighet att gå vidare med licientiat- eller doktorsutbildning.

Att läsa statistik

Många studenter upplever det väldigt givande och utvecklande att läsa statistik. De upptäcker också snart att man inte behöver vara något “mattegeni” för att kunna läsa statistik. För att läsa introduktionskursen räcker det faktiskt om man kan de fyra räknesätten. (Man ska dock ha läst Matematik C på gymnasiet.) Ska man fortsätta att studera statistik är naturligtvis en fördel om man har ett intresse för matematik. Dessutom får alla studenter möjlighet att lära sig olika statistiska datorprogram. Läs mer om utbildning i datorkunskap.

Undervisning i statistik bedrivs i olika former. Bland annat föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och projektarbeten. Det avslutande examensarbetet (kandidatuppsatsen) görs ofta som ett konsultuppdrag åt någon myndighet, forskningsgrupp eller företag.

Edgar Anderssons irisdata.
En viktig del av utbildningen i statistik är att lära sig att presentera datamaterial grafiskt. Här visas ett klassiskt datamaterial om egenskaper hos blommor.

Kontakt

Jakob Bergman
Universitetslektor, studierektor

jakob.bergman@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 05
Rum: EC1:361

Jakob Bergman

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier