lunduniversity.lu.se

LUSEM Staff Pages

Lund University School of Economics and Management

Ongoing projects

Overview of projects at the department of Economics

Here we will present current research projects conducted at the department of Economics.


Forte, Centralt men förbisett – kontinuitet i svensk primärvård

Project manager: Lina Maria Ellegård


Crafoordska stiftelsen, Universal day care and longrun outcomes – Evidence from historical welfare reforms.

Project manager: Therese Nilsson


Forte, Bidrar kvinnors risktagande till en väg ut ur hunger: Kön och risk attityders roll för jordbruksproduktiviteten i Burkina Faso.

Project manager: Mohammad Hossein Sepahvand


Formas, Finansiella drivkrafter för klimatomställning i den energiintensiva industrin: Hur risk och osäkerhet påverkar investeringarna i basindustrin.

Project manager: Fredrik NG Andersson


Torsten Söderbergs stiftelse, Utbildning, sociala preferenser och könslönegapet.

Project manager: Erik Wengström


Vinnova, Sentiment på valutamarknader

Project manager: Anders Vilhelmsson


Vetenskapsrådet, Utbildningsreformer och utvecklingen i socioekonomisk rörlighet i Sverige under 1900-talet.

Project Manager: Therese Nilsson


Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, Wallenberg Academy Fellow.

Project manager: Erik Mohlin


Crafoordska stiftelsen, The effects of incentiviced goals on academic performance.

Project manager: Erik Wengström


Riksbankens Jubileumsfond, Uppmärksamhet och ekonomiskt beslutsfattande.

Project manager: Erik Wengström


Vetenskapsrådet, Spelteoretiska modeller av begreppsliggörande och kategorisering i sociala och ekonomiska interaktioner.

Project manager: Erik Mohlin


Ragnar Söderbergs, Health as Human Capital: the Returns to Early Investments.

Project manager: Petter Lundborg


Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, Wallenberg Academy Fellow

Project manager: Joakim Westerlund