lunduniversity.lu.se

LUSEM Staff Pages

Lund University School of Economics and Management

Swedish funders

Svenska och nordiska finansiärer från A–Ö

A
Allmänna arvsfonden
Astma- och Allergiförbundet
Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation

B
Berit Wallenbergs Stiftelse
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Brottsoffermyndigheten

C
Cancerfonden
Carina Aris Minnesfond
Carnegiestiftelsen
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Centrum för idrottsforskning
Clas Groschinskys Minnesfond
Crafoordska stiftelsen

E
Erik Philip-Sörensens stiftelse
Erna och Victor Hasselblads stiftelse
Europeiska socialfonden i Sverige

F
FORMAS
FORTE
FoU inom vård och omsorg

H
Handelsbankens forskningsstiftelser (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browalds Stiftelse)
Hjärnfonden
Hörselskadades Riksförbund (Hörselforskningsfonden)

I
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för entreprenörs- och småföretagsforskning

J
Jerringfonden

K
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Konkurrensverket
Kronofogden
Kulturrådet
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

L
Stiftelsen Lantbruksforskning
Lars Erik Lundbergs stiftelser
Lars Salvius-föreningen

M
Magnus Bergvalls Stiftelse
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
MISTRA

N
NordForsk
Nordiska afrikainstitutet
Nordiska rådet och ministerrådet
Naturvårdsverket
 

P
Pia Ståhls Stiftelse

R
Ragnar Söderbergs stiftelse
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Riksantikvarieämbetet
Riksbankens Jubileumsfond
Rymdstyrelsen

S
SIDA
Sjöbergsstiftelsen
STINT
Sten K Johnsons Stiftelse
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi född Bildt
Stiftelsen Lars Hiertas minne
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen San Michele
Stiftelsen för strategisk forskning – SSF
Stiftelsen för främjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet 
Svenska Akademien
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Svenska Institutet
Svenska Institutet i Rom
Svenska Kulturfonden 
Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) 
Sverige-Amerika Stiftelsen 
Sveriges geologiska undersökning 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) 
Sweden Japan Foundation


T
Tillväxtverket
Torsten Söderbergs stiftelse

V, W
VINNOVA – Verket för Innovationssystem
Vetenskapsrådet
Wallenbergstiftelserna
Wenner-Gren stiftelserna

Å
Åke Wibergs stiftelse
ÅForsk