lunduniversity.lu.se

LUSEM Staff Pages

Lund University School of Economics and Management

Calender for calls

information about upcoming calls

RJ Forskningsinitiering

Stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarium och workshops i syfte att skapa nya forskarnätverk och underlätta inledande vetenskapliga processer och bidra till arbetet med att definiera, avgränsa och utveckla olika vetenskapliga frågeställningar för kommande forskning.

More information here

Deadline for applications 31 May, 2022


Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2022

Syftet med utlysningen är att stimulera nyttiggörande av forskning så att den omsätts till en lösning för den tänkta målgruppen och genom tillämpningen bidrar till en ökad hållbarhet i samhället och projektet ska vara ett samskapande mellan forskare och en eller flera samhällsaktörer.

More information here

Deadline for applications 31 May, 2022


Support for interdisciplinary collaboration initiatives at LUSEM 2022-2023

The project should include research collaboration across departmental boundaries and focus on a clearly articulated social challenge that we need more research on to understand

More information here

Deadline for applications 1 June, 2022


2022 World Trade Organization Essay Award for Young Economists

Papers submitted to the WTO Essay Award for Young Economists must:

  • Address issues related to trade policy and international trade cooperation. 
  • The author(s) of the paper must possess or be engaged in the completion of a PhD degree and, if over 30 years of age, be no more than two years past a PhD defense. In the case of co-authored papers, this requirement shall apply to all authors. 
  • In addition, to be considered for the award, essays cannot exceed 15,000 words

More information here

Deadline for applications 6 June, 2022


Planeringsmedel för ansökan inom Horisont Europa 2022

ERC Consolidator Grants (ERC CoG) supports researchers who wants to strengthen their role as a research leader and establish, or has recently started, an excellent research team. Applicants should have at least two and up to seven years of experience after PhD and a scientific track record showing great promise. The grant is on average € 2 million for a period of 5 years.

More information here

Deadline for applications 19 August, 2022


SÖDERBERG STIPEND

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom huvudområdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. Inom området ekonomi ges forskningsanslag inom alla ekonomiska discipliner samt gränsöverskridande forskning med ekonomi som utgångspunkt.

More information here

Deadline for applications 1 September, 2022


WALLANDER & HEDELIUS STIPEND

The purpose of the Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation are to support social science research, primarily in business administration, economics and economic history.

More information here

Deadline for applications 15 September, 2022


Funding of thematic collaboration initiatives 2023-2025

The External Engagement Council announces funding for up to four new thematic collaboration initiatives starting in January 2023, of a maximum of SEK 1,000,000 per year over 3 years, i.e.,up until the end of December 2025. A Thematic Collaboration Initiative should be multi-disciplinary and include at least three faculties, as well as at least one external partner, preferably more. The application may be written in Swedish or in English.

More information here

Deadline for applications 23 September, 2022


Conference Grant 2022 - Forte

Conference grants are financial support for conferences hosted by a Swedish institution of higher education or scientific/scholarly organization. Applications for conference grants are assessed on an ongoing basis.

More information here

Deadline for applications 30 September, 2022


IFAU Forskningsbidrag

Projektet ska röra forskning som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

More information here

Apply no later than 1 October, 2022


ERC Starting Grant

European Research Council (ERC) Starting Grants (StG) are open to researchers 2 – 7 years after their PhD, and provide up to €1,5 million for up to 5 years.

More information here

Apply no later than 25 October, 2022


Interdisciplinary projects focusing on Agenda 
2030 and sustainable development 

Lund University is allocating up to SEK100 million to a university-wide initiative 
for excellence at Lund University focusing on Agenda 2030 and sustainable 
development.

More information here 

The application deadline is 25 November 2022 at 14:00. 


Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential - Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan.

More information here

Application opens January 7 2024 and closes 1 February, 2024.