lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbytesstudier

Utbytesstudier hanteras av EHL:s internationella kontor

Under din tid som student vid Nationalekonomiska institutionen har du goda möjligheter att förlägga någon del av din utbildning utomlands vid ett av Lunds universitets eller Ekonomihögskolans partneruniversitet.

Genom att ta del av ett utbytesavtal kan du studera vid ett utländskt universitet och inkludera dessa studier i din svenska examen. Vid EHL ansvarar EHL:s internationella sekretariat för all information och administration angående utlandsstudier.

Under sina utbytesstudier kan man läsa valfria kurser och/eller kurser inom huvudämnet. För ämnesrådgivning inom nationalekonomi vid utlandsstudier kontaktar man studievägledningen vid Nationalekonomiska institutionen.

Kurser i nationalekonomi som du tar vid ett utländskt universitet och som du har för avsikt att inkludera i din examen skall ligga på en nivå som motsvarar vår fördjupningsnivå eller vår avancerade nivå. Dessutom gäller att information om kursinnehåll och litteratur måste visas upp för Nationalekonomiska institutionen för bedömning.