lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Rättigheter och skyldigheter som student

Universitetets rättighetslista

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Rättighetslistan tar upp sådant som Inflytande, studiemiljö, registrering, behörighet och urval, kursplanering och schema, obligatoriska moment, prov och examination, examensarbeten/uppsatser, kursvärdering och ansvarsfrågor.