lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Var jobbar nationalekonomer?

Exempel på arbetsgivare för tidigare studenter vid Nationalekonomiska institutionen

Nedan återfinns organisationer, myndigheter och företag där studenter som har tagit en examen, framförallt magister- eller masterexamen, från Nationalekonomiska institutionen idag arbetar eller har arbetat vid (ett relativt sett stort antal studenter går även vidare till doktorandstudier i Lund, Sverige eller utomlands). De arbetsgivare som listas nedan är studentens första eller senare arbetsgivare (och flera studenter kan ha börjat jobba hos samma arbetsgivare) och det är ingen fullständig lista över var tidigare studenter jobbar.

Myndigheter, verk, offentlig förvaltning et cetera
Agrifood
Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsdepartementet
Australian Government, Health & Social Policy
Banverket
Business Sweden
Energimarknadsinspektionen
Europeiska centralbanken
Europeiska investeringsbanken
Exportrådet
Finansdepartementet
Försäkringskassan
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
Iceland Financial Supervisory Authority 
Icelandic Confederation of Labour
Institute of Economic Studies, University of Iceland
Invest in Skåne
Kommerskollegium
Landstinget i Blekinge
Migrationsverket
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Näringsdepartementet
Nässjö kommun, utredare
Pensionsmyndigheten
Regeringskansliet
Region Skåne
Region Syddanmark
Riksgälden
Skaraborgs sjukhus
Skatteverket
Skånes universitetssjukhus (analysavdelningen)
Sociala investeringsfonden, Norrköping
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Stockholms stad
Sveriges ambassad i Nairobi
Sveriges kommuner och landsting (rådgivare)
Sveriges riksbank
Swefund International
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Utbildningsdepartementet (departementssekreterare)
Utrikesdepartementet
Vellinge kommun
Vinnova
Öresundsinstitutet


Organisationer
Antidiskrimineringsbyrån (kommunikatör)
Clinton Health Access Initiative (program manager)
EU
Food and Agricultural Organisation of the UN
Girl's Globe (grundare)
Insurance Europe
International Monetary Fund
International Food Policy Research Institute
Lantmännen
Malmö FF (fotbollstränare och ansvarig för utbildningsstrategin för ungdomsspelare)
OECD
SIDA
Svenskt näringsliv
Sveriges FN-delegation
Swecare
UNDP (FNs utvecklingsprogram)
Sydsvenska handelskammaren
Världsbanken


Rådgivning, konsultföretag, forskningsinstitut och liknande
Accenture (analytiker)
Adastra Business Consulting (konsult)
Brac Institute of Governance and Development
Bisnode
Capgemeni Consulting
Centigo (konsult)
CIRCLE (forskningsassistent)
Copenhagen Economics
CEP - Council on Economic Policies
Directure
EMUES (marknadsförare)
EY
Frontier Economics
Health Navigator (analytiker)
HUI Research (junior konsult)
Kontigo
Ifo Center for the Economics of Education
Institutet för näringslivsforskning
International Food Policy Research Institute
LEO Pharma AB (hälsoekonom)
Lumell Associates
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik
Memoria Webbyrå (entreprenör)
Metier, Norge (konsult)
Oxford Research
PlasticsEurope
Quantify Research
Ratio
Socialforskningsinstitutet, Danmark
Stockholms handelskammare
Sweco Strategy
Sweco Eurofutures (konsult)
Söderberg och partners (analytiker)
Technopolis Group, Solna
TEDA Eco Center
UBS
WSP

Privata och offentliga statistikproducenter och liknande
Danmarks Statistik
Ennova (analytiker)
Macrobond
Näringslivets ekonomifakta
Office for National Statistics, UK
Statistiska centralbyrån, Island
Statistiska centralbyrån, Sverige

Finansiella institutioner, banker, fondförvaltning och liknande
ABG Sundal Collier (analytiker)
Actis (analytiker)
American Express
Bank Audi Syria
Barclays Wealth (analytiker)
Blackrock
Bloomberg (analytiker)
BNP Paribas
China Investment Corporation (Investment Analyst)
Cicero fonder (analytiker av finansiell data)
Danske Bank
Deloitte
DNB
Erik Penser (junior analytiker)
Euroclear
Goldman Sachs
Greater Copenhagen
Handelsbanken
Hancap
Ikano bank (riskanalytiker)
Klarna
Meridiam
Moody's (analytiker av finansiell data)
NIBC Bank
Nordea (företagsrådgivare)
Nordea Markets
Nordic Equities Kapitalförvaltning AB
Royal Bank of Scotland
Standard & Poor's, Stockholm
SEB (företagsrådgivare)
Semantix Sverige
Storebrand Baltic
Swedbank
Swedbank robur (Risk Manager)
TD Bank
Türkiye İş Bankası
UBS
Ålandsbanken


Privata företag (andra än finansiella inst.)
Assa Abloy
Atlas Copco
Axfood (prisanalytiker)
Boozt.com
Education First
Elektrolux (Risk Controller)
E.ON (Energy Controller)
Ernst & Young, Malmö (koordinator)
Facebook
Goodyear-Dunlop (finansiell analytiker)
Google, Stockholm
Heimstaden, Malmö
IP-Only
iZettle (riskanalytiker)
Johnson & Johnson
KPMG
Maersk Line Copenhagen
Microsoft EMEA, Irland
Momondo Group
OneMed
Porsche Automotive Investment (China)
PwC (analytiker)
Quinyx
SAS
Sigma (IT-konsult)
Solactive AB
STS-språkresor
Takeda
Veolia
WOW Air

 

 

 
 

 

 

Exempel på "tjänstetitlar" för nationalekonomer

Agrarekonom
Aktieanalytiker
Aktiemäklare
Aktuarie
Analyschef
Analytiker
Arbetsmarknadsekonom
Avdelningschef
Biståndshandläggare
Chefanalytiker
Departementssekreterare
Docent
Ekonometriker
Ekonomijournalist
Enhetschef
Fastighetsekonom
Finansiell analytiker
Fondmäklare
Forskare

Forskningsassistent
Forskningschef
Försäkringsanalytiker
Försäkringsekonom
Handläggare
Hälsoekonom
Junior forskare
Kansliråd
Kapitalförvaltare
Konkurrensanalytiker
Konsult
Lektor
Makroekonom
Mikroekonom
Miljöekonom
Nationalekonom
Omvärldsanalytiker
Penninganalytiker
Portföljförvaltare
Professor
Prognosmakare
Programchef
Projektledare
Riskanalytiker
Råvaruanalytiker
Ränteanalytiker
Rättsekonom
Samhällsanalytiker
Samhällsvetare
Senior ekonom
Senior forskare
Senior rådgivare
Skatteekonom
Skatteexpert
Statistiker
Utredare
Utvecklingsekonom
Valutaanalytiker
Valutahandlare
Ämnesråd