lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ansökan och antagning till kurser och program

Ansökningar till kurser och program sker via www.antagning.se

Sista ansökningsdag till kurser samt program på grundnivå är den 15 april inför höstterminer och den 15 oktober inför vårterminer. För program på avancerad nivå är sista ansökningsdag 15 janauri för höstterminer.


Antagning och svarskrav
Antagningsbeskedet som du får efter det första urvalet visar om du är antagen, reservplacerad eller struken vid de högskolor och kurser/program du sökt till. Om du är reservplacerad framgår det av antagningsbeskedet vilket reservnummer du har och hur många antagna det finns i din urvalsgrupp.

Antagningsbeskedet måste besvaras. Uteblivit svar innebär att du stryks från din kursplats eller reservplats.


Sen anmälan till kurser
Efter sista anmälningsdag 15 april/15 oktober stängs alla kurser för anmälan och öppnas sedan först den 15 juli/15 december för sen anmälan - om behov finns.