lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kursplaner och litteratur-listor

AKtuella och äldre kursplaner och litteraturlistor

Läser du eller har du tidigare läst kurser vid Nationalekonomiska institutionen och inte har sparat på kursplaner och litteraturlistor? Se nedan för information om hur du hittar aktuella och äldre kursplaner och litteraturlistor för kurser vid institutionen.  


Kursplaner
i) Är du i dagsläget registrerad på kurser vid Nationalekonomiska institutionen så hittar du kursplanen för en specifik kurs via kurssidan på Canvas, både på svenska och på engelska.

ii) Aktuella och i viss mån lite äldre kursplaner finns även att tillgå via universitetets system för kursplaner. 

- Kursplaner på svenska (ange ex.sökordet NEK eller specifik kurskod) 
- Kursplaner på engelska (ange ex.sökordet NEK eller specifik kurskod) 

iii) Om det gäller en gammal kurs och du inte hittar kursplanen via länken ovan, kontakta institutionens studievägledare och meddela vilken kurs, kurskod, och vilket år det gäller. Notera att väldigt gamla kursplaner finns i universitetets arkiv och det kan ta ganska lång tid att hitta dessa.

iv) Har du inte tidigare läst vid Nationalekonoiska institutionen, men vill veta mer om innehållet i olika kurser så hittar du aktuella kursplaner via vår hemsida.

Grundkurs
Grundkurs - distans
Fördjupningskurser
Avancerad nivå

Litteraturlistor
i) Är du i dagsläget registrerad på kurser vid Nationalekonomiska institutionen så hittar du litteraturlistan för en specifik kurs via kurssidan på Canvas.

ii) Litteraturlistor för aktuell termin samt de senaste terminerna finns även på vår hemsida.

Grundkurs
Grundkurs - distans
Fördjupningskurser
Avancerad nivå

iii) Om du söker äldre litteraturlistor, kontakta institutionens studievägledare och meddela vilken kurs, kurskod, och år/termin det gäller. Notera att äldre litteraturlistor finns i universitetets arkiv och det kan ta ganska lång tid att hitta dessa.