lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning

FD Mårten Wallette

Institutionens studievägledare handhar vägledning och rådgivning angående studier i nationalekonomi, alltifrån grundkurser till kurser på forskarnivå. I relation till detta har jag exempelvis hand om behörighetsbedömningar, tillgodoräknanden och liknande. Jag är även kontaktperson för studenter med behov av pedagogiskt stöd.

Om du har problem med dina studier, har frågor om kursval eller studieupplägg, tillgodoräknande av kurser, behörigheter, examenskrav eller om du har andra relevanta frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig på lämpligt sätt Jag är vanligtvis tillgänglig för besök på kontoret mellan ca 10.00-16.00 om dagarna (lunch omkring 13) - det är bara att passa på om man är i närheten och om dörren står öppen.

Jag jobbar hemifrån två dagar i veckan (exakt vilka dagar varierar) och är då tillgänglig på ordinarie telefontider, via epost och via Zoom. En kalender för mina närmaste veckor finns alltid anslagen på min dörr (rum EC1:289).    

För frågor om sådant som exempelvis kursregistreringar, resultat i ladok eller liknande hänvisas till institutionens utbildningsadministratörer då jag som studievägledare inte är involverad i detta. Se "Vem kan jag fråga om vad?" till vänster på denna sida.
 

Nyttiga studentlänkar

Mårten Wallette

Mottagning (om jag är i Lund):
Mån, tis, tors 11.00-12.00, 14.00-15.00 (Lunch ca. 13.00-13.30)
Rum EC1:289

Telefontid:
Mån, tis, tors 10.00-11.00
Telefonnr. 046-222 86 75

Postadress:
Tycho Brahes väg 1
220 07 Lund

E-post: studievagledare@nek.lu.se
 

Tystnadsplikt

Studievägledarna på Lunds universitet har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5 § och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.