lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vem kan jag fråga om vad?

Och vem kan bäst svara på vad?

Om du har frågor om kursregistrering, resultatrapportering eller tentamina vänder du dig till en utbildningsadministratör enligt nedan. För frågor om hur du kan lägga upp din utbildning, om kurser, problem med studierna eller liknande kontaktar du institutionens studievägledare. För frågor av annan karaktär såsom övergripande kursutbud, dispenser eller liknande vänder du dig till studierektorn för grundutbildningen. För kursspecifika frågor rörande pågående kurser vänder du dig i första hand till undervisande lärare.

För information om omregistrering, tentamensanmälan och annat nyttigt se "Praktisk studieinformation" till vänster.


Utbildningsadministration
Kan svara på frågor som rör sådant som kursregistreringar, resultatrapportering, tentamina, reservantagning. Utbildningsadministratörerna är även tillgängliga genom zoom. 

Azra Padjan (grund- och fortsättningsnivå)
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se 
Rum: EC1:287, telefon: 046- 222 8663 Zoom

Peter Schüller (distanskurser och uppsatser)
Epost: Peter.Schuller@nek.lu.se
EC1:286
Telefon: 046-222 3608 Zoom

Programkoordinator (masterprogram) 
Kan svara på allmänna frågor om institutionens masterprogram och masterkurser

Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se 
EC1:283, telefon: 046- 222 4290 Zoom

Studievägledning 
För vägledning och rådgvning rörande studier i nationalekonomi, behörighetsfrågor, tillgodoräknanden och liknande. Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning.

Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289, telefon: 046-222 8675


Ledning för grundutbildningen
Övergripande ansvarig för grundutbildningen, kursutbud, lärare, dispensärenden et cetera.

Pontus Hansson (studierektor)
Epost: Pontus.Hansson@nek.lu.se
Rum: EC1:288, telefon: 046- 222 7914

Karin Bergman (utbildningsledare)
Epost: Karin.Bergman@nek.lu.se
Rum: EC1:269, telefon: 046- 222 4974