lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, jobb, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, jobbannonser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Compricer - uppsatsstipendium inom ämnet privatekonomi

Vårt stipendium kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under 2022

8 april–30 september 2022

Studieverkstaden - föreläsningar under HT22

29 augusti–31 december 2022

Välfärdsteknik Sverige AB söker uppsatsstudent inom hälsoekonomi

Välfärdsteknik Sverige AB med produkten Boet utvecklar och erbjuder ett verksamhetssystem med stödjande tjänster vid införande och utbildning. Målgruppen är kommuner och privata verksamheter inom LSS-boende på den svenska marknaden.

7 september– 6 november 2022

Bli medlem i Nationalekonomiska föreningen

Som studenter i nationalekonomi har ni alltid möjligheten att lära er än mer genom att bli medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen.

7 september–31 december 2022

Praktik VT23 - Riksrevisionen

Är du i slutskedet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av granskande arbete i statsförvaltningen?

9–30 september 2022

Praktik VT23 - Ramboll Management Consulting (konsultföretag-samhällsrådgivare)

Ramboll Management Consulting söker nu efter studenter som under våren 2023 vill vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling tillsammans med oss och våra uppdragsgivare.

14 september–16 oktober 2022

Praktik VT23 - Sydsvenska handelskammaren

Nu har vi öppnat upp för ansökningar till praktik våren 2023. En plats har fokus på kommunikation och en på analys och lobbyarbete. Placeringsort är Malmö. Vi rekryterar löpande så välkommen med din ansökan.

15 september–31 oktober 2022

Praktik VT23 - Regeringskansliet

Regeringskansliet tar emot många praktikanter i olika delar av verksamheten.

16 september–13 oktober 2022

Praktik VT23 - Faugert & Co

Är du intresserad av att bidra till utveckling av offentlig sektor och policyutveckling? Vill du få praktisk erfarenhet av att ta fram analysunderlag och skriva rapporter?

20 september–31 oktober 2022

Praktik VT23 - WSP Advisory samhällsutveckling

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling.

20 september–31 oktober 2022

Praktik VT23 - Oxford Research

Oxford Research är ett konsultföretag inom samhällsanalys med kontor i Stockholm, Bryssel, Helsingfors, Kristiansand, Köpenhamn och Riga.

20 september–17 oktober 2022

Praktik VT23 - FUF:s praktikantprogram (Föreningen för utvecklingsfrågor)

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor?

20 september– 6 november 2022

Praktik VT23 - Sekretariatet för EU-samordning

Vill du vara delaktig i riksdagens EU-arbete? Sekretariatet för EU-samordning erbjuder under vårterminen 2023 praktikplats för en student.

20 september– 2 oktober 2022

Praktik VT23 - Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens rikskansli söker nu en praktikant till enheten Stab analys och påverkan.

21 september– 9 oktober 2022

Läs- och skrivretreat med ASKS

Nästa vecka (29/9) kör ASKS (Academic Skills Services) igång höstterminens läsretreater.

21 september– 5 december 2022

Praktik VT23 - Ratio

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad.

22 september–17 oktober 2022

Praktik VT23 - Sveriges OECD-delegation i Paris

Praktik vid OECD-delegationen ger möjlighet att följa OECD:s världsledande arbete avseende analys och policyutveckling i en rad aktuella samhällsfrågor, och att få insyn i hur delegationen arbetar för att företräda Sverige i OECD.

23 september–13 oktober 2022

Praktik VT23 - Finansdepartementet

Är du intresserad av att göra praktik inom något av Finansdepartements ansvarsområden och är i slutskedet av dina studier? Som praktikant på Finansdepartementet får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring i händelsernas centrum

23 september–13 oktober 2022

Praktik VT23 - Näringsdepartementet (enheten för analys)

Nationalekonom/analytiker till sekretariatet för styrning och samordning, enheten för analys. Är du intresserad av att göra praktik vid sekretariatet för styrning och samordning och är i slutskedet av din utbildning? Som praktikant hos oss får du möjlighe...

23 september–13 oktober 2022

Praktik VT23 - Näringsdepartementet (bolagsanalys/värdeskapande i statens bolagsportfölj)

Gruppen för bolagsanalys och hållbart företagande, Avdelningen för bolag med statligt ägande. Är du intresserad av att göra praktik på Näringsdepartementet och är i slutskedet av din utbildning? Som praktikant hos oss får du möjlighet att skaffa dig värde...

23 september–13 oktober 2022

Praktik VT23 - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ska på vetenskaplig grund formulera och besvara frågor av central samhällsekonomisk betydelse. Resultaten ska ha hög policyrelevans och kunna omsättas i samhällsdebatt och politiskt beslutsfattande.

23 september–13 oktober 2022

Praktik VT23 - SIDA (Chefekonomteamet)

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala...

23 september– 6 november 2022

Praktik VT23 - Statistikmyndigheten (SCB)

SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Ag...

23 september– 6 november 2022

Praktik VT23 - Governo (konsultbolag)

Governo är ett managementkonsultbolag inriktat mot offentlig sektor. Företaget grundades 2009 och består i dagsläget av ett trettiotal konsulter med passion för samhällsutveckling och med erfarenhet av förändringsarbete inom offentlig sektor.

26 september–19 oktober 2022

Praktik VT23 - Socialdepartementet

Är du intresserad av att göra praktik inom något av Socialdepartementet ansvarsområden och är i slutskedet av dina studier? Som praktikant på Socialdepartementet får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring i händelsernas centrum.

27 september–13 oktober 2022

Praktik VT23 - Kommerskollegium

Är du intresserad av internationella handelsfrågor, hur handel och hållbarhet hänger ihop och hur vi kan skapa förutsättningar för låg- och medelinkomstländer att delta i internationell handel? Vi söker nu en till två praktikanter för vårterminen 2023.

27 september–31 oktober 2022

Praktik VT23 - New Republic

Vill du praktisera på ett public affairs-företag som ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag, myndigheter och organisationer?

27 september–31 oktober 2022

Cyber Challange 2023

Försvarshögskolan och Nationellt cybersäkerhetscenter bjuder in till en policyorienterad cybersäkerhetstävling den 9 februari 2023. Sista anmälningsdag 11 november 2022.

29 september–11 november 2022

Praktik VT23 - Sveriges ambassad i Mexico

Vill du arbeta i en internationell miljö med frågor som rör mänskliga rättigheter, handelsfrämjande och demokrati?

30 september–13 oktober 2022

Informationsmöte om MFS (10 okt) - inför VT23

Minor Field Studies – MFS – är ett SIDA-finansierat stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland. Stipendiet ger dig möjlighet att samla material till ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

10 oktober 2022 kl. 16:15–18:00