lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktisk studieinformation

Vid Nationalekonomiska institutionen

För studenter som är antagna och registrerade på kurser vid Nationalekonomiska institutionen gäller att all kurs- och programrelaterad information såsom kursplan, schema, litteratur, regler och annat finns att tillgå via studentportalen Canvas. För studenter som vill omregistrera sig på en tidigare kurs och anmäla sig till en tentamen finns även relevant information nedan.


Ansökan till kurser, svarskrav och obligatorisk registrering

Ansökan till kurser
Ansökan till kurser sker i normalfallet (det finns vissa undantag) via Sveriges nationella ansökningsportal antagning.se – oavsett om du läser fristående kurser eller inom ett utbildningsprogram. Det är ditt ansvar som student att se till så att du söker dina kurser inom föreskriven tid och på rätt sätt. Om du läser inom ett kandidatprogram publicerar LU anmälningsanvisningar inför varje ansökningsperiod.

Anmälningsanvisningar - anmälan steg för steg
Anmälningsanvisningar – utbildningsprogram

Svarskrav efter första urvalet.
Efter första urvalet får du epost från antagning.se med information om att ditt antagningsbesked finns tillgängligt samt att du aktivt måste tacka ja till erbjuden plats/reservplats senast ett visst datum. Det är ditt ansvar som student att säkerställa att du tackar ja till din plats inom föreskriven tid annars förlorar du din plats på kursen/kurserna. 

Antagningsbesked och svarskrav

Obligatorisk registrering innan kursstart
Några veckor innan terminsstart får du information från Nationalekonomiska institutionen om att du måste registrera dig på den kurs eller de kurser som du är antagen till vid vår institution. Vi använder webbregistrering via studentportalen student.lu.se. Registrering sker veckan innan kursstart och måste göras senast sista registreringsdag. Det är ditt ansvar som student att säkerställa att du registrerar dig inom föreskriven tid annars förlorar du din plats på kursen/kurserna. 

Obligatorisk webbregistrering


Kursadministration
Frågor som gäller kursregistreringar, avbrott på kurs, omregistreringar, tentamensanmälan, resultatrapportering i Ladok eller liknande hanteras av institutionens utbildningsadministratörer/kurssekreterare, se "Vem kan jag fråga om vad?" till vänster på denna sida.

Scheman
Scheman för de kurser som du är antagen till hittar du via studentportalen Canvas. Scheman för alla institutionens kurser kan du med hjälp av relevanta kurskoder söka fram via schemaprogrammet TimeEdit (se länk i högerspalten).


Omregistrering på kurser/om du inte blir godkänd på en kurs första terminen
Om du har för avsikt att tentera en kurs som du har varit registrerad på under en tidigare termin måste du först omregistrera dig på kursen - för att få tillgång till aktuell kurssida i Canvas och därmed få information om kursen och eventuella obligatoriska eller frivilliga moment, samt för att kunna anmäla dig till tentamen.

Omregistrering sker via ladok på studentportalen Student.lu.se - och du kan omregistrera dig under de tider som gäller för vanlig kursregistrering, dvs en vecka innan terminsstart (för kurser som börjar då) och en vecka i mitten av terminen (för kurser som börjar då). För omregistrering utanför dessa tider kontaktar du någon av institutionens utbildningsadministratörer - se "Vem kan jag fråga om vad?" till vänster för kontaktinformation. För mer specifik information om när och hur du omregistrerar dig, skicka epost till "omregistrering@nek.lu.se".

Som omregistrerad student kan du följa föreläsningar i mån av plats. Det åligger dig som student att ansöka om omregistrering samt att senast vid kursstart kontrollera, via kurssidan i Canvas eller med undervisande lärare, om det finns några särskilda instruktioner som gäller för omregistrerade studenter. Du måste vara omregistrerad för att få tillgång till den aktuella terminens kurssida i Canvas.

Omregistrering via ladok - instruktioner

Tentamensanmälan
Är du förstagångsregistrerad på en kurs behöver tentamensanmälan inte lämnas in vid ordinarie tentamen (undantaget distanskurserna). Du måste anmäla dig till alla andra tentamenstillfällen.

Tentamensanmälan sker via studentportalen Student.lu.se. Anmälan öppnar tre veckor före tentamen och stänger en vecka före angivet tentamensdatum. Notera att du måste vara (om)registrerad på en kurs för att kunna anmäla dig till tentamen.

Tentamensdatum hittar du dels i aktuellt schema för den specifika kursen.

Augustitentor
Datum för omtentor och uppsamlingstentor som ges i augusti anges i aktuellt schema eller i Canvas för respektive kurs och datum fastställs i de flesta fallen innan terminsslut i juni. Vi använder vanligtivs de två sista veckorna i augusti för omtentor och uppsamlingstentor.

Exempel på tidigare tentor
På kurssidorna i Canvas finns en länk till exempel på tidigare tentor för alla kurser. Databasen innehåller ett urval av tentor från ca två år tillbaka. Notera att dessa tentor inte är del av kurslitteraturen och att de inte är kursmaterial. Syftet med att de hålls tillgängliga är att ge exempel på hur en viss tentamen kan vara utformad.

Att avbryta en kurs
Om du har blivit antagen till en kurs vid Nationalekonomiska institutionen och vill avbryta kursen finns det olika varianter av avbrott. Notera att det ligger på den enskilda studentens ansvar att meddela avbrott enligt någon av formerna nedan.

i) Om du är antagen till en kurs men ännu inte har registrerat dig i Ladok, så tackar du helt enkelt nej till kursen genom att lämna återbud via studentportalen Student.lu.se. I och med att du då inte blir registrerad på kursen kan du sedan söka om kursen via antagning.se.

ii) Om du har blivit registrerad i Ladok på en kurs du vill avbryta så kan du inom tre veckor efter kursens start göra ett tidigt avbrott på kursen. Om du gör ett tidigt avbrott på kursen kan du inte senare omregistrera dig på kursen. Däremot kan du senare söka om kursen via antagning.se. Ett tidigt avbrott gör du via studentportalen Student.lu.se.

iii) Om du vill avbryta en kurs du är registrerad på i Ladok när det har gått mer än tre veckor efter kursens start så kan du göra ett avbrott på kursen. Om du gör ett avbrott på en kurs kan du inte söka om kursen kommande terminer. Däremot kan du senare omregistrera dig på kursen (se ovan för vad som gäller för omregistrerade studenter). Kontakta institutionen för avbrott på kurs.


Tentamensexpedition
Efter tentamensgenomgången (om sådan ges) kan du, mot uppvisande av legitimation, under terminstid hämta din skrivning på tentamensexpeditionen som ligger i rum EC1:237 (på "hyllan" ovanför Ljusgården). Öppettiderna anslås utanför expeditionen.