lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Studier inom offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi handlar om analyser rörande inkomster och inkomstfördelning, socialförsäkringar och pensionssystem, beskattning, välfärd och rättvisa, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, lönesättning, hälsa och hälsobeteende et cetera. Utbildningen ger förtrogenhet med problem, metoder och teorier relevanta för den offentliga och den privata sektorn i vid mening

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) 
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
1. NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi (udda år), eller
1. Valfri kurs

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKN65 - Avancerad hälsoekonomi, eller
1. NEKN54 - Miljöekonomi
1. NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi
2. NEKN51 - Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. Valfri kurs
1. NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi (udda år), eller
1. Valfri kurs

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


 

 

 

 

 

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

Docent Maria Persson
Epost: Maria.Persson@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4091B
Telefon: 046-222 4670

Programkoordinator - allmänna frågor

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290