lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Makroekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Makroekonomi

En makroekonom analyserar ett brett spektrum av den ekonomiska utvecklingen i ett land och syftet med inriktningen är att ge ingående kunskaper och färdigheter om makroekonomins delområden och frågeställningar och därigenom förbereda för kvalificerat analytiskt arbete inom ämnet. Inriktningen kan även byggas på med en forskarutbildning.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN34 - Tidsserieanalys
1. NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år), eller
1. NEKP42 - International makroekonomisk teori (udda år)

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs
2. NEKN43 - Tillämpad internationell makroekonomi
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år), eller
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år), eller
1. NEKP42 - International makroekonomisk teori (udda år)
1. Valfri kurs

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

Docent Maria Persson
Epost: Maria.Persson@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4091B
Telefon: 046-222 4670

Programkoordinator - allmänna frågor

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290