lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Syftet med inriktningen internationell ekonomi och utvecklingsekonomi är att förbereda de studerande för kvalificerat analytiskt arbete. Det kan exempelvis handla om att analysera orsaker till och effekter av utrikeshandel och ekonomisk integration, både i ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Inriktningen förbereder också för kvalificerad analys av orsaker till inkomstskillnader mellan länder och olika utvecklingsproblem.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin 
1. NEKN72 - Avancerad handelsteori
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKN71 - Avancerad kurs i ekonomisk integration
1. Valfri kurs
2. NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi
2. Valfri kurs
 

År 2 - vårtermin
1. Valfri
1. Valfri
 

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

Docent Maria Persson
Epost: Maria.Persson@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4091B
Telefon: 046-222 4670

Programkoordinator - allmänna frågor

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290