lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Masterprogram i nationalekonomi

Ett tvåårigt program i nationalekonomi

Programmet i nationalekonomi bygger på tidigare studier inom ämnet och förbereder studenten för kvalificerade arbetsuppgifter inom den offentliga och den privata sektorn. Programmet ger också behörighet till institutionens forskarutbildning och är en utmärkt förberedelse för sådana studier. Programmet är utformat för att säkerställa att studenten efter avslutade studier kommer att ha omfattande kunskaper inom avancerad nationalekonomisk teori. Vidare kommer studenten att ha specialiserat sig inom sitt intresseområde och kan tillämpa dessa kunskaper på samhällsekonomiska problemställningar.

Programmet inleds med en obligatorisk termin som är gemensam för alla studenter och som ger grundläggande kunskaper i matematiska metoder, mikroteori, makroteori och ekonometri på avancerad nivå. Efter den inledande terminen erbjuds ett antal inriktningsprofiler. Var och en av dessa syftar till att erbjuda en utbildning för väldefinierade uppgifter på arbetsmarknaden. Det rekommenderas att man följer en av dessa inriktningar. Detta är dock inget krav och man kan mycket väl komplettera och/eller bredda sin utbildning med kurser från andra inriktningar - men man måste vara säker på att man uppfyller examenskraven. Varje inriktning avslutas med en masterexamen. Givet att man läser en viss kombination av kurser inom den offentlig-ekonomiska inriktningen så kan man även ta ut en magisterexamen i hälsoekonomi efter avslutat program. 


De rekommenderade inriktningar som kan följas på avancerad nivå är:

  • Ekonometri
  • Finansiell ekonomi
  • Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi
  • Makroekonomi
  • Mikroekonomi
  • Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programchef

Docent Maria Persson
Epost: Maria.Persson@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4091B
Telefon: 046-222 4670

Programkoordinator

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290

 

 

Programplan

Masterprogram i nationalekonomi 
(pdf-fil)