lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magisterprogram i finans

Programmet bygger på tidigare studier i finansiell ekonomi och riktas mot studenter med en kandidatexamen i nationalekonomi eller företagsekonomi. Studenten ges utökade kunskaper inom områden relaterade till finansiellt beslutsfattande. Programmet förebereder studenten för en karriär inom den finansiella sektorn såsom kommersiella banker och investmentbanker, försäkringsbolag, offentliga myndigheter och större företag.

För en magisterexamen i finans om totalt 60 högskolepoäng läses följande kurser inom ramen för programmet. 

Litteraturlista
Litteraturlista HT23/VT24
Litteraturlista HT22/VT23


Hösttermin (period 1 resp. 2)

1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi 
1. NEKN96 - Finansiell ekonometri och maskininlärning

2. NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi 
2. NEKN93 - Företagsfinansiering 


Vårtermin

1. NEKN89 - Hantering av finansiell risk (7,5 hp)
1. NEKN95 - Företagsvärdering (7,5 hp)

2. NEKN02 - Magisteruppsats (15 hp)

 

 

 

Programchef

Universitetslektor Jens Forssbaeck
Epost: Jens.Forssbaeck@nek.lu.se
Rum: Alfa 1: 4050B
Telefon: 222 7843

Programkoordinator

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290

 

Programplan

Magisterprogram i finans (pdf-fil)