lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magisterprogram i Dataanalys och ekonomi

 Programmet syftar till att träna studenter i att förstå den roll dataanalys har i den digitala ekonomin i allmänhet och i synnerhet hur organisationer kan använda tillgängligheten till ”big data” till sin fördel genom att fatta mer välgrundade beslut. Studenterna kommer att lära sig programmering och datahantering, hur statistiska maskininlärningsmetoder kan användas för att utforska och dra slutsatser om mönster i data och hur de kan använda resultaten för strategiskt beslutsfattande.

För en magisterexamen i Dataanalys och ekonomi om totalt 60 högskolepoäng läses följande kurser inom ramen för programmet. 

Litteraturlista
Litteraturlista HT23/VT24
Litteraturlista HT22/VT23


Hösttermin (period 1 resp. 2)
1. DABN11 - Introduktion till programmering (3,5 hp)
1. DABN19 - Visualisering av data (4 hp)
1. DABN13 - Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv (7,5 hp)
2. DABN14 - Avancerad maskininlärning (7,5 hp)
2. DABN20 - Arbeta med databaser (3,5 hp)
2. DABN18 - Juridiska aspekter av dataanalys (4 hp)

Vårtermin
1. DABN17 - Analysbaserad strategisk ledning (7,5 hp)
1. Valfri kurs (7,5 hp)
2. DABN01 - Magisteruppsats (15 hp)

 

programchef

Professor Joakim Westerlund
Epost: Joakim.Westerlund@nek.lu.se
Rum: Alfa 1: 4027
Telefon: 046-222 8997

Programkoordinator

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290

programplan