lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Masterexamen (2 år)

Examensfordringar för masterexamina vid Nationalekonomiska institutionen

Efter avslutade studier ansöker man om sin examen från Examensavdelningen vid Lunds universitet, och de kan också ge ytterligare information vid behov.


• Filosofie masterexamen - huvudområde nationalekonomi, 120 hp
(alt. Ekonomie masterexamen)
(Degree of Master of Science (120 credits) - Major Economics)
(alt. Degree of Master of Science in Business and Economics)

Examen kan erhållas via fristående kurser eller via studier inom program. Alla kurser måste vara på avancerad nivå, varav minst 105 hp inom nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. Se nedan för särskilda kurskrav.

Examensfordringar: masterexamen med huvudområde nationalekonomi