lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Rekommenderad kursstruktur, grundnivå 31-90 hp

Nationalekonomer med kvalificerade kunskaper och färdigheter inom teoretisk och empirisk offentlig ekonomi, hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi efterfrågas på många olika delar av arbetsmarknaden inom offentlig såväl som privat sektor såsom exempelvis Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, landsting, kommuner med flera myndigheter; läkemedelsföretag, konsultföretag och forskningsinstitut; LO, TCO, Svenskt näringsliv och övriga parter på arbetsmarknaden; nationella och internationella organisationer som EU, OECD, WHO, Världsbanken, ILO m.fl.

Studier inom offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi handlar om analyser rörande inkomster och inkomstfördelning, socialförsäkringar och pensionssystem, beskattning, välfärd och rättvisa, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, lönesättning, hälsa och hälsobeteende et cetera. Vidare arbetar man ofta med stora empiriska datamaterial över individer och/eller hushåll. Utbildningen ger förtrogenhet med problem, metoder och teorier relevanta för den offentliga sektorn i vid mening. Vid institutionen finns en omfattande kompetens och forskning inom dessa områden samt kurser på olika nivåer som har en inriktning speciellt mot offentlig ekonomi, hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi.
 
Studenter som planerar att följa inriktningen i hälso- och arbetsmarknadsekonomi bör påbörja sina fördjupningsstudier under en hösttermin och sedan fortsätta under en vårtermin om man vill läsa de rekommenderade kurserna inom inriktningen i en följd innan man skriver sin kandidatuppsats – då kursupplägget är lagt utifrån en sådan struktur.

Rekommenderad kursstruktur

Första terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG52 - Offentlig ekonomi och välfärdsstaten, eller
2. NEKG61 - Hälsoekonomi

Andra terminen (vår)
1. NEKH61 - Arbetsmark.ekonomi, eller
1. NEKG52 - Oftentlig ekonomi och välfärdsstaten
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

 

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att byta ut NEKG33 mot en annan kurs