lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Finansiell ekonomi

Rekommenderad kursstruktur, grundnivå 31-90 hp

Är du intresserad av finansiella marknader och hur dessa fungerar så kan en inriktning inom finansiell ekonomi vara något för dig. Finansiella ekonomer arbetar exempelvis i nationella eller internationella investmentbanker, fondkommissionärer, banker, konsultföretag, finansiella avdelningar på stora företag, försäkringsbolag, eller inom offentliga myndigheter som Finansdepartementet eller Riksbanken.

Finansiell ekonomi handlar framförallt om individers möjligheter att fördela sin konsumtion över tid, det vill säga att under mer eller mindre slumpmässiga förhållanden kunna maximera sin konsumtion. Individer som är ovilliga att ta risker önskar vanligtvis hålla en så jämn konsumtion som möjligt mellan olika tidpunkter. För att underlätta detta har ett stort antal finansiella tillgångar utvecklats, t ex riskfria obligationer, aktier och optioner. Det är dessa tillgångar och dess värdering som studeras inom den moderna finansiella teorin och inom en finansiell inriktning.

Inriktningen mot finansiell ekonomi är främst uppbyggd kring de centrala teorierna inom modern finansiell ekonomi såsom portföljvalsteori, kapitalstrukturteori, kapitalprissättningsteori och optionsprissättning. Till detta kommer även den rättsekonomiska teoribildning som avser finansiella marknader och finansiella kontrakt.

 


 

  

 

Rekommenderad kursstruktur

Alt 1.
Första terminen (vår)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG81 - Räntebärande tillgångar

Andra terminen (höst)
1. NEKH81 - Portföljvalsteori
1. NEKH82 - Optionsteori
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

Alt. 2
Första terminen (höst)
1. NEKH81 - Portföljvalsteori
1. NEKH82 - Optionsteori
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG81 - Räntebärande tillgångar

Andra terminen (vår)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKH0X - Kandidatuppsats


* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att byta ut NEKG33 mot en annan kurs