lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Fördjupningningskurser i nationalekonomi

Kurser på fördjupningsnivå (31-90 hp) kan läsas som fristående eller som del av ett program

Om man vill fördjupa sig vidare inom nationalekonomi fortsätter man sina studier på fördjupningsnivå, vilken i Lund erbjuder ett brett kursutbud inom ämnet. Vill man ta en kandidatexamen krävs minst 90 hp inom huvudämnet (inklusive en kandidatuppsats om 15 hp). De kurser på fördjupningsnivå som i praktiken är obligatoriska för en kandidatexamen är "Mikroekonomisk analys” (NEKG21) och "Ekonometri" (NEKG31), då dessa är förkunskapskrav för kandidatuppsatsen.

Inför "termin 2" söker man antingen enskilda kurser om 7,5 hp vardera alternativt söker man 30 hp-blocket NEKG11. Vilket man väljer beror på hur man vill lägga upp sina studier och i vilken ordning man vill läsa kurserna. För "termin 3" finns inget motsvarande block utan man söker enskilda kurser utifrån intresse samt uppsatskursen. Alla kurser (förutom uppsatskursen) ges på halvfart.

Studenter som tidigare har läst och/eller har goda kunskaper i matematik (inkl. grundläggande optimeringsteori) bör överväga att inte läsa NEKG33 utan istället välja en annan kurs på fördjupningsnivå. I sådant fall skall man heller inte söka blocket NEKG11.

Se länkar nedan för mer information om respektive kurs vad gäller exempelvis innehåll, behörighetskrav och kursplan. Notera att det ibland kan ske avsteg från nedanstående kurslista. De kurser som anges på www.antagning.se inför en specifik termin är de kurser som ges. 


Litteraturlista
Litteraturlista HT23
Litteraturlista VT23
 


Notera. För alla fördjupningskurser krävs minst 20 hp grundläggande nationalekonomi inkl. grundläggande mikroekonomi om minst 7,5 hp. För vissa kurser finns ytterligare behörighetskrav, se kursplan för respektive kurs nedan angående specifika behörighetskrav. 


Kurser
Kurskatalog - sammanfattning (pdf-fil)
* = kursen ges vanligtvis på engelska.
 

Kursutbud höstterminer
September-oktober

NEKG11 - Nationalekonomi – fortsättningskurs, 30 hp
(Innehåller NEKG21, NEKG31 och NEKG33 samt en valfri kurs av de som ges period 2. Den valfria kursen väljs efter terminsstart.)
NEKG21 - Mikroekonomisk analys, 7,5 hp
NEKG33 - Matematiska metoder för nationalekonomi, 7,5 hp
NEKH71 - Ekonomisk integration, 7,5 hp * 
NEKH72 - Handelsteori, 7,5 hp *
NEKH81 - Portföljvalsteori, 7,5 hp *
NEKH82 - Optionsteori, 7,5 hp

November-januari
NEKG31 - Ekonometri, 7,5 hp 
NEKG41 - Makroekonomisk analys, 7,5 hp *
NEKG52 - Offentlig ekonomi och välfärdsstaten, 7,5 hp * (ges ht23, ht24)
NEKG61 - Hälsoekonomi, 7,5 hp * (ges, ht23, ht24)
NEKG81 - Räntebärande tillgångar, 7,5 hp


NEKH01 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter som läser fristående kurser)
NEKH02 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom Ekonomie kandidatprogrammet vid LU) 
NEKH03 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom Politices kandidatprogrammet vid LU)

Kursutbud vårterminer
Januari-mars
NEKG11 - Nationalekonomi – fortsättningskurs, 30 hp
(Innehåller NEKG21, NEKG31 och NEKG33 samt en valfri kurs av de som ges period 2. Den valfria kursen väljs efter terminsstart.)
NEKG21 - Mikroekonomisk analys, 7,5 hp 
NEKG33 - Matematiska metoder för nationalekonomi, 7,5 hp 
NEKH21 - Industriell organisation, 7,5 hp * 
NEKH41 - Ekonomisk tillväxt, 7,5 hp
NEKH61 - Arbetsmarknadsekonomi, 7,5 hp * (ges vt24, vt25)

April-juni
NEKG31 - Ekonometri, 7,5 hp
NEKG41 - Makroekonomisk analys, 7,5 hp *
NEKG71 - Utvecklingsekonomi, 7,5 hp *
NEKG81 - Räntebärande tillgångar, 7,5 hp
 

NEKH01 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter som läser fristående kurser)
NEKH02 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom Ekonomie kandidatprogrammet vid LU) 
NEKH03 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom Politices kandidatprogrammet vid LU)
NEKH04 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom PPE-programmet vid LU)


För engelska versioner av kursplanerna se kurssidan på engelska

 

Kursstruktur

Kontakt

Utbildningsadministratör
Azra Padjan
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se
Rum: EC1:287
Telefon: 222 8663

Studievägledare
FD Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Utbildningsledare
FD Karin Bergman
Epost: Karin.Bergman@nek.lu.se
Rum: EC1:269
Telefon: 222 4974

Studierektor
FD Pontus Hansson
Epost: Pontus.Hansson@nek.lu.se
Rum EC1:288
Telefon: 222 7914