lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen syftar till att ge studenterna en djupare förståelse för ekonomiområdet, en grundlig utbildning i forskningsmetodik och en god inblick i de problem som uppstår i forskningen och dess empiriska tillämpningar. Studenter som har avslutat forskarutbildningen ska vara kritiska och oberoende forskare, med förmåga att planera och slutföra ett forskningsprojekt. 


Forskarutbildningens struktur

Programmet består av totalt 240 hp (60 hp per år), varav 90 hp består av kurser och 150 hp består av avhandlingen.

Vanligtvis ägnar studenter det första året åt kurser. Kurspaketet består av några obligatoriska kurser, som ger studenterna viktiga analytiska och empiriska färdigheter och en bred kunskap om ekonomi. Resterande valbara kurser väljs utifrån studentens intresse. Alla kurser i forskarprogrammet ges på engelska. Du hittar mer information om kurserna här.

Mot slutet av det första året flyttar studenterna gradvis fokus mot att arbeta med sitt examensarbete. Doktorsavhandlingen skrivs vanligtvis som en samling separata artiklar tillsammans med en introduktion.  Avhandlingen består vanligtvis av tre uppsatser, om de är skrivna av en författare, medan antalet ökar om mer än en uppsats har medförfattare. Minst ett papper måste vara skrivet självständigt. Alla avhandlingar diskuteras och försvaras offentligt. Ekonomihögskolan utser en officiell opponent från ett annat universitet och en betygskommitté för att bedöma avhandlingen.

Finansiering 

Alla doktorander är fullfinansierade från dag ett av programmet. Finansieringen är vanligtvis inte knuten till en specifik professor eller forskningsprojekt, vilket ger studenterna flexibilitet och självständighet när det gäller val av forskningsämnen. Institutionen erbjuder även resefinansiering för att gå kurser, sommarskolor och konferenser vid andra universitet. Alla doktorander erbjuds en fullt utrustad kontor och har tillgång till IT-infrastrukturen och tjänster kopplade till Lunds universitet.

Forskningsområden

Nationalekonomiska institutionen erbjuder en mycket aktiv och dynamisk forskarmiljö, med seminarier, workshops och konferenser. Forskningsverksamheten är i stora drag uppdelad i tre områden som återspeglas i institutionens seminarieserie: i) Tillämpad mikroekonomi, ii) Mikroekonomi: Teori och experiment, iii) FEM - Finans, Ekonometri och Makroekonomi. Doktorander har vanligtvis full flexibilitet och självständighet när det gäller val av forskningsämnen, även om många arbetar inom gemensamma forskningsprojekt med andra doktorander och personal.

Arbetsliv

Forskarutbildningen förbereder studenterna för högt kvalificerat arbete både inom och utanför akademin. Cirka 50 procent av de utexaminerade fortsätter mot en akademisk karriär. Övriga arbetar inom statliga myndigheter, icke-statliga organisationer, banker, forskningsinstitutioner och privata företag.

De senaste akademiska placeringarna inkluderar Aalto-universitetet, BI Oslo, Copenhagen Business School, Köpenhamns universitet, Galway-universitetet, Göteborgs universitet, Oslos universitet och University of York. De senaste icke-akademiska placeringarna inkluderar Danske Bank, Danmarks Nationalbank, IKEA Group, OECD, Konkurrensverket, Sveriges Riksbank och Region Skåne.

Licentiatexamen

Vanligtvis strävar studenterna mot en doktorsexamen, men det är också möjligt att ta en tvåårig licentiatexamen (licentiatexamen). Antagningskraven är desamma som för en doktorsexamen, men examinationskraven är i princip hälften av en doktorsexamen, det vill säga 60 hp kurser och 60 hp avhandlingsarbete.

 

Allmänna studieplaner

Allmän studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi

(svenska) (English translation)

Studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi till licentiatexamen 

(svenska) (English translation