lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

Forskarutbildningen består av totalt 90 hp kurser som ger studenterna analytiska och empiriska färdigheter, och en bred förståelse för modern ekonomi.


Grundläggande kurser

Programmet består av en uppsättning obligatoriska kurser listade nedan (S = Vårtermin och A = Hösttermin). Om inget annat anges är kurserna 7,5 hp. Alla kurser ges på engelska.

(A) Matematiska metoder - avancerad kurs

(A) Matematiska metoder - Dynamisk optimering

(A) Mikroekonomi - Teori för individuella val

(S) Mikroekonomi - Strategisk interaktion (jämna år)

(A) Avancerad makroekonomisk analys

(S) Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år)

(S) Ekonometrisk teori (15 hp, udda år)

(S) Doktorandkurs i tillämpad empirisk forskningsmetoder (udda år)

(A+S) Forskningsetikkurs (3 hp, vanligtvis två gånger per termin)

Många av kurserna är också öppna för studenter på masterprogrammet, men kraven på doktoranderna är högre och det krävs vanligtvis en kompletterande forskningsinriktad uppgift. Studenter som har läst någon av de grundläggande kurserna (eller motsvarande) innan de började på forskarutbildningen kan få poängen tillgodoräknade till forskarutbildningen, om de gör en kompletterande uppgift.

Valbara kurser

Resterande kurspoäng kan väljas från institutionens ordinarie kursprogram, läsas vid andra institutioner eller utformas som läskurser. Andra doktorandkurser (föreläsningar eller seminarier) erbjuds också, men varierar från år till år. Det är vanligt att studenter går kurser vid andra universitet och på sommarskolor med inriktning på specifika ämnen. Institutionen tillhandahåller finansiering för att täcka utgifter relaterade till sådana kurser.