lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

Inom doktorandutbildningen läser man ett antal kurser som ges på masternivå och som kompletteras med en forskningsinriktad uppgift; ROA (Research Oriented Assignments) Institutionen erbjuder även några specifika doktorandkurser. 

Kurserna är 7,5 hp om inte annat anges. Alla kurserna ges på engelska. 

Följande kurser är obiligatoriska inom forskarutbildningen; 

(A) Mathematical Methods - Advanced Course

(A) Mathematical Methods - Dynamic Optimisation

(A) Microeconomics - Theory for Individual Choice

(S) Microeconomics - Strategic Interaction (even years)

(A) Advanced Macroeconomic Analysis

(S) Economic Growth, Advanced Course (even years)

(S) Econometric Theory (15 credits, odd years)

(S) PhD Course in Econometrics (odd years)

(A+S) Research Ethics course (3 credits, usually given twice per semester) Mer information

 (S = Vårterminen, A = Höstterminen)

 

Beroende på inriktning kan även andra kurser vara obligatoriska, detta beslutas i samråd med doktorandens handledare.