lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ansökan

Ansökan till forskarutbildningen som påbörjas i september, öppnar i december året innan. 


Krav för antagning

För att bli antagen till doktorandprogrammet måste studenterna antingen ha fullgjort en magisterexamen eller ha fullgjort 240 poäng, varav minst 60 poäng är på avancerad nivå.

I båda fallen måste studenterna ha minst 90 hp i nationalekonomi, varav minst 15 hp måste vara självständigt uppsatsarbete.

Resultat från Graduate Record Examination (GRE) eller Graduate Management Admission Test (GMAT) krävs inte, men sökande, framför allt från utanför EU, rekommenderas starkt att inkludera testresultat från något av dessa test. Bevis på förmåga på engelska (till exempel the Test of English as a Foreign Language (ToEFL)) krävs om du inte har engelska som modersmål eller tidigare har tagit en akademisk examen vid ett engelsktalande universitet.


Ekonomiskt stöd

Undervisning är gratis och doktoranden får en doktorandanställning vid instutitionen. Studenten förväntas i allmänhet delta i institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning) upp till 20% av tiden från det andra studieåret och framåt. Ekonomiskt stöd är tillräckligt för att betala för studenternas konsumtionsbehov (bostad, kost, böcker etc.) under hela studietiden. 

Ansökan till doktorandutbildning 2023  öppnar i december 2022

 

 

Dokument som behövs till ansökan

Dessa dokument behöver laddas ner och därefter fyllas i och kompletteras till ansökan. 

Complementary Information (PDF)

Form for Recommendations (PDF) (to be filled in by the one giving the reference)