lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildning

vid nationalekonomiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen erbjuder ett fyraårigt doktorandprogram, det finns också möjlighet att efter två år ansöka om en licentiatexamen.

Forskarutbildning

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få och omfattar 240 hp, utbildningen fram till doktorsexamen tar ca fyra år vid studier på heltid,

Forskarutbildnignen vid Nationalekonomiska institutionen består av kurser, 90 hp och en avhandling, 150 hp.  Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till framgångsrika akademiska karriärer, andra till verksamheter inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Man kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 hp.

Doktoranderna antas vanligtvis en gång per år och påbörjar sin forskarutbildning i september. Ansökan för kommande år öppnar i december och stänger den 1 februari. 

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid som äger rum i slutet av maj varje år. Då belönar universitetet dem som genomgått forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling. Vid promotionen utdelas lärdomens insignier: lagerkransen, ringen och diplomet. 

Vid samma tillfälle hyllar universitetet framstående forskare från andra universitet och andra personer, genom att utse dem till hedersdoktorer. Som en hyllning till tidigare generationer promoverar man de som för 50 år sedan fick sin doktorstitel till jubeldoktorer.

Kontakt

Erik Wengström
Professor, Studierektor för forskarutbildningen

erik.wengstrom@nek.lu.se
Telefon: +46 46 222 01 23
Rum: Alfa1:4024

Ulf Persson
Utbildningskoordinator

ulf.persson@nek.lu.se
Telefon: +46 46 222 42 90, +46 72 147 27 08
Rum: EC1: 283