lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Offentlig ekonomi och institutionell ekonomi

Offentlig och institutionell ekonomi har haft en stark ställning på nationalekonomiska institutionen under de senaste 60 åren. Intresset för ämnet härrör från det tidiga svenska arbetet inom området och den stora offentliga sektorn som uppstår genom skapandet av välfärdsstaten.

Kontakt

Andreas Bergh
Universitetslektor, docent

andreas.bergh@nek.lu.se
Telefon: +46 46 222 46 43
Rum: Alfa 4101