lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mikroekonomi

Mikroekonomer studerar beteendet hos ekonomiska aktörer, såsom hushåll och företag, och deras interaktion med olika former av ekonomiska institutioner. Forskningsgruppen för mikroekonomi består av en stor och aktiv grupp forskare, som arbetar med ett brett spektrum av ämnen.

Kontakt

Tommy Andersson
Professor

tommy.andersson@nek.lu.se
Telefon: +46 46 222 49 70