lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hälsoekonomi

 

Hälsoekonomiprogrammet, under ledning av professorerna Ulf Gerdtham (Institutionerna för ekonomi och klinisk forskning) och Carl Hampus Lyttkens (Nationalekonomiska institutionen) inrättades 2007 för att främja hälsoekonomisk forskning och utbildning vid Lunds universitet.