lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonometri

Forskargruppen inom ekonometri består av tidsserie ekonometrier, som till stor del överlappar varandra med makroekonomer och ett antal finansekonomer vid institutionen, och av vissa mikroekonometriker, främst inom arbets- och hälsoekonomi.