lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsområden

 

Forskningen vid Nationalekonomiska institutionen är organiserad i ett antal forskningsområden. Forskningsområdena är i flera fall är knutna till institutionens utbildningsinriktningar. Mer information om de olika områdena finns på länkarna i vänstersidans meny. 


Finansiell ekonomi med särskilt fokus på empirisk analys av priser på finansiella tillgångar och finansiell ekonometri; denna grupp överlappar forskningsgruppen i ekonometri; internationell ekonomi och utvecklingsekonomi med särskilt fokus på handelsteori, ekonomisk integration och policyorienterad utvecklingsekonomi; hälsoekonomi; makroekonomi; mikroekonomi med ett antal seniora forskare inom olika tillämpningsområden som t.ex. institutionell design och experimentell ekonomi, samt offentlig ekonomi.

Många forskare i institutionens forskargrupper är också aktiva i forsknings-samarbeten vid Ekonomihögskolan.