lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

Det finns en stark forskningstradition vid Nationalekonomiska institutionen och institutionen har varit basen för namnkunniga forskare som t.ex. Knut Wicksell.


Det bedrivs forskning inom ett antal områden, varav vissa är knutna till rekommenderade ubildningsinriktningar inom grundutbildningen.

Mer information om de olika områdena finns här

Institutionen har varit värd för många framstående internationella konferenser tack vare stöd från Arne Rydes stiftelse som är knuten till institutionen.

I forskningsportalen LUCRIS hittar man forskare, publikationer, projekt, infrastrukturer och enheter vid Lunds universitet. Här finns forskare och projekt kopplade till Nationalekonomiska institutionen samlade;

LUCRIS: Nationalekonomi.