lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vid akuta händelser

Ring alltid 112 i en nödsituation

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en LU kontorstelefon (0-112).


Universitetets larmnummer 046-22 20 700

Om en kris eller allvarlig händelse skett i universitetets lokaler eller om du behöver tillkalla väktare ska du ringa universitetets larmtelefon. En allvarlig händelse kan till exempel innebära inbrott, skadegörelse, hot eller våld, olycka eller brand.

Telefon: 046-22 20 700


Kontaktinformation till institutionens prefekt

Professor Joakim Gullstrand

Telefon: 046-222 93 97

E-post: joakim.gullstrand@nek.lu.se