Education

Learn more about our courses below

Master’s Programme 

Master’s Programme in Entrepreneurship and Innovation

In this programme, will learn how to create, develop and exploit business opportunities by starting up and managing new ventures. This programme offers you an opportunity to be fully involved as an entrepreneur in the start-up process, from idea selection and team composition to venture formation, which enables you to gain real experience in starting up a new business. In addition, you will be part of our mentorship programme where you are matched with an experienced mentor.

Undergraduate courses

 Entrepreneurship - FEKH91

In the course Entrepreneurship, you will get to learn about different useful tools and methods for starting up a new business or organization. You learn what entrepreneurship is and can be, but you also learn about the entrepreneurial process. You will learn about making use of existing resources but also learn how to create new resources in interaction with others.

Innovation Management - FEKH92

The aim of this course is to develop the students’ theoretical knowledge base and practical ability in innovation management. The course objective is also to increase the knowledge of how considering the conditions and processes of innovation management can contribute to long-lasting advantages and an increase of companies’ competitiveness.

Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå - FEKH99 (Swedish only)

Examensarbete i entreprenörskap på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i entreprenörskap. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.

Företagets roll i samhället - delkurs, grundkurs i företagsekonomi - FEKA90 (Swedish and Ekonomie Kandidatprogrammet only)

Företagets roll i samhället utgår från en handlingsorienterad pedagogik där du aktivt undersöker hur nya och befintliga företag kan skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde samt ökad hållbarhet. Oavsett om du väljer att arbeta med egna idéer eller ett befintligt projekt, måste företaget eller projektet uppfylla minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål

From Barter to Bitcoin and Beyond: Re-imagining Money for a Sustainable Future

Imagine you have the possibility to re-imagine our monetary system: Where would you start? How would you build it on the new monetary technologies? How would you work to make it more conducive to just and equal societies? 

Ground level courses

Social Innovation: a strategy for sustainability - ENTA80 

Technical innovations alone have proven to be insufficient to address the pressing challenges of today such as climate change, resource depletion, economic deprivation, poverty alleviation, increased migration and improved life quality. Therefore non-technical innovations are also required to enable transitions to more sustainable solutions. Social innovations include new solutions (products, services, models, markets, processes etc.) that simultaneously meet a social need (more efficiently and effectively than existing solutions) and lead to new or improved capabilities, assets and/or relationship

Entreprenörskap och projektledning - ENTA70 (Swedish only)

”Samhället har förändrats, nu jobbar nästan alla i olika projekt och företag måste ständigt utvecklas. Därför behövs kunskaper i entreprenörskap och projektledning för de flesta tjänster. Dessutom kan man ju skapa sin egen framtid om man kan lite entreprenörskap.” Marie Löwegren - kursansvarig

PhD courses in entrepreneurship

Digital Monies for a Sustainable Future

The course is taught under the Agenda 2030 Graduate School at Lund University, Sweden. It is the result of a collaboration between the School of Engineering and the School of Economics and Management.

Course coordinator 
Ester Barinaga (ester.barinaga@fek.lu.se), Deptartment of Business Administration, Lund University School of Economics and Management