lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tidigare seminarier

 

57. Digitalt boksläpp: Att motverka skatteflykt

Föreläsare: Richard Croneberg, jur. dr i finansrätt, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Datum: 16 juni 2021

56. En inblick i Skatteverkets internationella samarbete Post BEPS

Föreläsare: Petra Jacobsen, Henrik Spirén och Jesper Persson, samtliga Skatteverket.

Datum: 10 maj 2021

55. EU-domstolen och de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Föreläsare: Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt, Professor Cécile Brokelind, Lunds Universitet, och Coen Deij, Deloitte.

Datum: 17 mars 2021

54. Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade regler för tillfälligt arbete i Sverige.

Föreläsare: Britt-Marie Hallberg Eriksson, Skatteverket, Christian Johansson, KPMG och Vladimir Marica, KPMG.

Datum: 23 februari 2021

53. En ny skattereform?

Föreläsare: Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Datum: 26 november 2020

52. Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Föreläsare: Patrik Emblad, jur. dr i finansrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Datum: 15 oktober 2020

51. Rättsäker bevisprövning i skattemål

Föreläsare: Caroline Nordklint, jur. dr i finansrätt, Stockholms universitet

Datum: 6 maj 2020

50. Svensk företagsbeskattning och EU-rätten

Föreläsare: Professor Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet

Datum: 3 mars 2020

49. Skadeståndsansvar vid skatterådgivning

Föreläsare: Docent Martin Sunnqvist och docent Eva Lindell-Frantz, båda Juridiska fakulteten i Lund

Datum: 29 januari 2020

48. Räntebegreppet och de nya ränteavdragsreglerna

Föreläsare: Claes Norberg, professor och ansvarig för redovisningsfrågor hos Svenskt Näringsliv

Datum: 21 november 2019

47. Framtidens skatter sett i ljuset av 2019 års budgetproposition

Föreläsare: Leif Jacobsson, statssekreterare hos Magdalena Andersson

Datum: 7 oktober 2019

46. Skatteflyktslagen i ljuset av skatteflyktsdirektivetes allmänna regel mot missbruk

Föreläsare: Richard Croneberg, doktorand i finansrätt

Datum: 10 september 2019

45. Ökad kvalitet i skatteprocessen

Föreläsare: Chefsrådman Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö, Advokat Sven-Åke Bergqvist, Mannheimer & Swartling och Enhetschef Eva Mårtensson Skatteverket

Datum: 9 maj 2019

44. Förhandsbesked från Skatterättsnämnden -idag och imorgon

Föreläsare:Skatterättsnämndens ordförande Christina Eng och skattejuristen Ingrid Melbi, tidigare PWC.

Datum: 27 mars 2019

43. Informationsskyldighet för skatterådgivare

Föreläsare: Börje Leidhammar, David Kleist, Christina Hammarstrand och Håkan Behmer

Datum: 17 januari 2019

42. Framtidens skatteförvaltning - hur tar vi vara på digitaliseringens möjligheter?

Föreläsare: Katrin Westling Palm, Skatteverkets generaldirektör

Dartum: 20 november 2018

41. Tax Cuts and Jobs Act 2017

Föreläsare: Torsten Flensby, skattejurist och medlem av New Yorks advokatsamfund, och som tidigare bl.a. har arbetat på OECD och Nordiska ministerrådet

Dartum: 16 oktober 2018

40. Ett systematiskt korrekt och förenklat skattesystem för småföretagare -motsats eller möjlighet?

Föreläsare: Peter Nilsson, professor i skatterätt vid Lunds universitet och skattekonsult KPMG, Urban Rydin jur. dr och Ingvar Håkansson, Lantbrukarnas Riksförbund

Datum: 18 september 2018

39. Reconsidering the International Tax Regime: A Multilateral Solution

Föreläsare: Reuven S. Avi-Yonah, Irwin I. Cohen Professor of Law, Michigan Law, University of Michigan, USA.

Datum: 15 juni 2018

38. Oskyldighetspresumtionen i mål om skattetillägg och skattebrott

Föreläsare: Hanna Grylin, doktorand vid Gävle högskola.

Datum: 15 mars 2018

37. Skatterättslig tolkning - nu och i framtiden

Föreläsare: Mats Tjernberg, professor vid Lunds universitet.

Datum: 18 januari 2018

36. Fair Taxation, Tax Transparency and Disclosure Rules

Föreläsare tillika paneldeltagare: Hans Gribnau, professor vid Tilburg universitet, Axel Hilling, docent vid Lunds universitet, Tomas Algotsson, Skatteverket, Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, Yvonne Bertlin, CFO - AstraZeneca, Björn Nordgren, Nordic Tax Director - GE.

Moderator: Ingrid Melbi, Partner Tax Services - PwC.

Datum: 17 november 2017

35. Nya skatteregler för företagssektorn - förändrade förutsättningar för finansiering av svenska företag

Föreläsare: Fredrik Berndt, partner Svalner Skatt & Transaktion.

Datum: 12 oktober 2017

34. Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten

Föreläsare tillika paneldeltagare: Maria Hilling, docent, Henrik Wenander, docent, Xavier Groussot, professor - samtliga vid Lunds universitet.

Moderator: Mats Tjernberg, professor vid Lunds universitet.

Datum: 14 september 2017 

33. Fastighetspaketeringsutredningen

Föreläsare: Peter Nilsson, adj. professor vid Lunds universitet, LRF-Konsult.

Datum: 3 april 2017

32. ESS och skatter

Föreläsare: Olof Hallonsten, fil. dr., Lunds universitet, Karina Engholm Elgaard, jur. dr., Köpenhamns universitet, Tommy Persson, Marie Jonsson & Björn Anefur, Skatteverket och Axel Hilling, docent, Lunds universitet.

Datum: 21 mars 2017

31. Något om den skattemässiga behandlingen av olovlig utdelning och dylikt

Föreläsare: Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet
Datum: 2 februari 2017

30. Aktuella skattefrågor

Föreläsare: Linda Haggren, finansråd vid regeringskansliet.
Datum: 7 november 2016

29. 3-12-utredningen

Föreläsare: Urban Rydin, jur. dr. i finansrätt, LRF-Konsult  & Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.
Datum: 3 november 2016

28. EU Anti-Tax Avoidance Directive

Föreläsare: Jakob Bundgaard, Ph.D., Managing Director CORIT Advisory & Michael Tell, Ph.D., Technical Advisor CORIT Advisory.
Datum: 4 oktober 2016

27. Skatteavtal och generalklausuler - ett komparativt perspektiv

Föreläsare: Maria Hilling, docent i skatterätt vid Lunds universitet
Datum: 6 september 2016

26. Nordiskt och globalt arbete för att bekämpa internationell skatteflykt - spelet bakom kulisserna

Föreläsare: Torsten Fensby, expert på skatteflyktsfrågor
Datum: 20 april 2016

25. Den norska omgåelsenormen

Föreläsare: Frederik Zimmer, professor emeritus, Universitet i Oslo
Datum: 14 april 2016

24. BEPS inverkan på skatteavtal

Föreläsare: Jérôme Monsenego, docent i skatterätt vid Uppsala universitet
Datum: 3 februari 2016

23. Beskattning av förmåner

Föreläsare: Urban Rydin, jur. dr. i finansrätt, LRF-Konsult
Datum: 24 november 2015

22. Momsfri sjukvård

Föreläsare: Robert Påhlsson, professor i skatterätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Datum: 28 september 2015

21. Rättssäkerhet, likabehandling och prejudikatbildning – allmänna ombudets roll i skatteförfarandet

Föreläsare: Anders Bengtsson, allmänna ombudet hos Skatteverket
Datum: 10 september 2015

20. Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal

Föreläsare: Jan Bjuvberg, docent i skatterätt, Uppsala Universitet
Datum: 2 juni 2015

19. Skatteverkets offensiva arbete med internationella bolagsskattefrågor

Föreläsare: Skatteverket - SFR Göteborg (Storföretagsregion)
Datum: 22 april 2015

18. I mötet mellan EU-konform tolkning respektive tillämpning - nya metodologiska förhållanden på momsområdet?

Föreläsare: Pernilla Rendahl, docent i skatterätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Datum: 14 april 2015

17. Företrädaransvar i ljuset av Europakonventionen

Föreläsare: Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet
Datum: 19 mars 2015

16. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Föreläsare: Urban Rydin, jur dr. i finansrätt, LRF Konsult 
Datum: 1 oktober 2014

15. Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet

Inledare: Lars Jonung, professor i nationalekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Föreläsare: Peter Nilsson, jur dr., LRF Konsult, Erik Norrman, universitetslektor, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, Sven-Olof Lodin, professor emeritus i finansrätt, Stockholms universitet
Datum: 4 september 2014

14. Tvenne ruttna gärdesgårdar? Om hävdbegreppets ursprung och inkomstskatterättslig reglering av ideell sektor

Inledare: Nick Dimitrievski, jur. dr. i finansrätt, Handelshögskolan, Karlstads universitet
Datum: 15 maj 2014

13. Förhandsbesked – varför misslyckas många ansökningar?

Inledare: Roger Persson-Österman, docent i finansrätt, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
Datum: 8 april 2014

12. EU-domstolens praxis under 2013 – intressanta avgöranden på inkomstskattens område

Inledare: Cécile Brokelind, professor i skatterätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 18 mars 2014

11. Är det dags med mervärdesskatt på finansiella tjänster?

Inledare: Oskar Henkow, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 10 december 2013

10. Begreppet beneficial owner i svensk skatterätt

Inledare: David Kleist, Jur. dr, advokat, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Datum: 12 november 2013

9. Beskattning av finansiella sektorn - ett nordiskt perspektiv

Inledare: Axel Hilling, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Datum: 15 oktober 2013

8. Beskattning av företag – överväganden i Företagsskattekommittén

lnledare: Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 7 maj 2013

7. Skatteverkets nya samarbetsformer

Inledare: Robert Påhlsson, professor i skatterätt, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Datum: 26 mars 2013

6. Ränteavdragsbegränsningar m.m. för vissa företag - dess förenlighet med statsstödsreglerna

Inledare: Peter Nilsson, Jur. dr och expert i Företagsskattekommittén
Datum: 15 november 2012

5. Om möjligheten att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler

Inledare: Maria Hilling, docent i skatterätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Datum: 17 oktober 2012

4. Är HFDs legalistiska tolkningsstil i fara?- En diskussion om nyare skattepraxis och konflikt mellan lagtext och förarbeten

Inledare: Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet och Urban Rydin, jur. dr., Skattechef, LRF Konsult
Datum: 24 september 2012

3. Beskattning och sociala förmåner vid återflyttning till Sverige

Inledare: Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Datum: 29 maj 2012

2. EU-stadgans verkan på svensk rätt med fokus på dubbelbestraffningsförbudet och skattetillägget- Haparanda målet C-617/11

Professor Ulf Bernitz (Stockholms universitet) inleder en presentation och en debatt om det kommande EUD-plenum-målet angående skattetilläggets kompatibilitet med EU-rätten.
Datum: 26 april 2012

1. Aktieägarlån och ränteavdrag - en kritisk analys av gällande rätt i ljuset av pågående rättsfall och nya lagförslag

Inledare: Axel Hilling, docent i handelsrätt, Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Datum: 17 april 2012