lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Verksamhetsberättelser

CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING

Här har vi samlat våra årsberättelser från 2014. Årsberättelsen ger en samlad bild av vår forskningsverksamhet och vår utåtriktade verksamhet på centrat. Rapporterna finns utgivna både på svenska och engelska.

På svenska

In English