lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar:

Centrum för handelsforskning

Här samlar vi inlägg under rubriken Centrum kommenterar där forskare på centret kommenterar vad som är på gång inom handelsnäringen och handelsforskningen.

Centrum kommenterar 2022

Centrum kommenterar 2021

Centrum kommenterar 2020:

Centrum kommenterar 2019:

Centrum kommenterar 2018:

Centrum kommenterar 2017:

Centrum kommenterar 2016:

Centrum kommenterar 2015:

Centrum kommenterar 2014:

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se


Klas Hjort
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 4041
klas.hjort@plog.lth.se


Emma Samsioe
Postdoktor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 67
emma.samsioe@ism.lu.se