Studievägledning och kursadministration

Rådgivning och hjälp till studenter på Ekonomihögskolan

Som student på Ekonomihögskolan har du möjlighet att få hjälp med det mesta som rör dina studier av våra studievägledare och kursadministratörer.

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution. Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Studievägledning i ditt ämne

Läs mer på våra institutioners hemsidor:

Programkoordinatorer och kursadministratörer

Av programkoordinatorer och kursadministratörer kan du få hjälp med specifika frågor om exempelvis program- och kursstruktur, föreläsningar, inlämningar, betyg och tentor.

Du hittar kontaktuppgifter till koordinatorer och administratörer på våra institutioners hemsidor: